Go to content Go to search
Trajnostni laminatni podi Quick-Step

TRAJNOSTNI PODI

Podi Quick-Step: nenehne inovacije na področju trajnosti

Kakovost in inovacija sta gonilni sili, zaradi katerih smo ključni akter v industriji podov. Ne izboljšujemo nenehno samo zasnove in učinkovitosti izdelkov, temveč tudi trajnost. Preberite vse o naših prizadevanjih na področju krožnosti, energijske varčnosti in nadzora izpustov.

Pionir na področju krožnosti


Trajnost v našem zapisu DNK

Družba UNILIN – skupina za znamko Quick-Step – je bila vedno pionir v krožnem gospodarstvu. Leta 1960 smo vključili laneno slamo – tok bioloških odpadkov iz industrije lanu – v proizvodnjo ivernih plošč. Od takrat dalje se je poslovanje osredotočalo na obnovljive surovine: od lanene slame do odsluženega lesa.


Drugo življenje za les

Nenehno iskanje novih surovin seveda ni trajnostno. Zato leseno jedro laminatnih podov Quick-Step vsebuje samo odslužen les. To je les, zbran na žagah, v procesih trajnostne oskrbe gozdov in obcestnem vzdrževanju … ki bi sicer končal v sežigalnici ali na odlagališču.

Trajnost je zapisana v DNK znamke Quick-Step

Trajnostna oskrba gozdov

Trajnostna oskrba gozdov vključuje zbiranje lesa z namenom zaščite planeta in ohranjanja biotske raznovrstnosti ter preprečevanja sekanja dreves hitreje kot poteka sajenje novih. Maksimalno izkoriščamo les iz redčenja, to je les, ki ga je treba odstraniti, da se ohranja zdravje gozdov, a je popolnoma primeren za pode – to so npr. mala ali upognjena drevesa, ki bi lahko ovirala rast drugih dreves. Ob uporabi lesa iz trajnostno oskrbovanih gozdov smo prepričani, da naši viri lesa ne prispevajo h krčenju gozdov.

Podi Quick-Step so izdelani iz lesa iz trajnostno oskrbovanih gozdov
Osredotočamo se na ponovno uporabnost naših podov Quick-Step

Osredotočenost na izboljšanja

Od faze zasnove sprašujemo prava vprašanja, da optimiziramo trajnost naših podov. Katere kemikalije otežujejo recikliranje? Katere surovine bi lahko bile alternativa? Kako podaljšamo življenjske cikle naših izdelkov? Naš oddelek za raziskave in razvoj vsakodnevno išče boljše odgovore na ta vprašanja, da lahko nenehno izboljšujemo ponovno uporabnost naših podov.

Spoštovanje do našega planeta


Ukrepi proti globalnemu segrevanju

Za omejitev posledic globalnega segrevanja so bili s Pariškim sporazumom dogovorjeni zahtevni podnebni cilji, da se globalno segrevanje omeji na največ 1,5 °C. Družba UNILIN – skupina za znamko Quick-Step – se je odločila uvesti vse možne ukrepe in prispevati k najbolj ambicioznemu scenariju, omejitvi na 1,5 °C do 2050. Naše cilje preverja zunanja pobuda Science Based Targets (Znanstveno podprti cilji), ki spodbuja najboljše prakse v tem boju. Odločno ukrepanje do leta 2030 je ključno, zato smo določili zelo ambiciozne kratkoročne cilje, katerim bo sledila postopnejša pot proti ničelnim izpustom v letu 2050.

Obrat družbe UNILIN za biomaso pretvarja odpadke v zeleno energijo

Polovico proizvodnje v naši skupini
napaja energija iz obnovljivih virov.

Energija iz obnovljivih virov

Družba UNILIN je vložila v dva obrata za biomaso za predelavo lesnega prahu in lesnih odpadkov, ki niso primerni za recikliranje, v zeleno energijo. Ta energija se uporablja za naše proizvodne procese – preostanek je na voljo splošni javnosti šele po tem. Nadalje se zanašamo na energijo iz vetrnih elektrarn in solarnih plošč. Posledično že približno polovico proizvodnje v naši skupini napaja energija iz obnovljivih virov.


Evropski program za energijsko učinkovitost

Družba UNILIN sodeluje v evropskem programu za energijsko učinkovitost z večino naših proizvodnih obratov v Belgiji. Program zagotavlja prepoznavanje in uvajanje vseh ukrepov za varčno rabo energije, medtem ko se nadzor in upravljanje rabe energije izvajata vsakodnevno. Primarna cilja sta prihraniti čim več energije in maksimalno izkoristiti uporabo energije iz obnovljivih virov.

Družba UNILIN se zanaša na zeleno energijo iz vetrnih elektrarn in solarnih plošč

Čist zrak v prostoru


Podi z nizkimi izpusti

Večino življenja preživljate v notranjih prostorih, zato je kakovost zraka v vašem domu življenjsko pomembna. Številni dejavniki vplivajo nanjo: zračenje, sveče, čistila in celo materiali notranje opreme, kot so npr. podi. Za zmanjšanje izpustov škodljivih snovi poteka proizvodnja podov v največji možni meri v lastnih objektih, kar pomeni, da natanko vemo, katere materiale vsebujejo.


Minimalni izpusti hlapnih organskih snovi

S svojo lastno proizvodnjo zmanjšujemo izpuste hlapnih organskih snovi (VOC), ki so organske kemične snovi z visokim tlakom pare pri sobni temperaturi. Primer VOC je formaldehid, ki ga oddaja npr. tudi les. Izpusti formaldehida iz naših laminatnih podov so zanemarljivi in 10-krat nižji od evropskih standardov. To se odraža v naših oznakah A+ in M1.

Izpusti podov Quick-Step so zelo nizki

Naše oznake in certifikati

Družba UNILIN je skladno z zakonsko določenimi standardi za varstvo okolja in zdravja. Toda kot ključni akter v industriji podov resno dojemamo svojo odgovornost in presegamo predpise, da bomo pripravljeni tudi na jutrišnje izzive. Zato gremo še dlje, s prostovoljnim pridobivanjem različnih dodatnih certifikatov.

 • oznaka izpustov A+

  A+

  Najvišji razred certifikata o uravnavanju izpustov, ki služi kot priznanje za zelo nizke izpuste.
  Najvišji razred certifikata o uravnavanju izpustov, ki služi kot priznanje za zelo nizke izpuste.
 • oznaka izpustov M1

  M1

  Dokaz, da naši podi ne sproščajo strupenih snovi in nimajo neprijetnih vonjav.
  Dokaz, da naši podi ne sproščajo strupenih snovi in nimajo neprijetnih vonjav.
 • PEFC

  Blagovna znamka z globalnim zaupanjem za lesene izdelke, ki izvirajo iz trajnostno oskrbovanih gozdov.
  Blagovna znamka z globalnim zaupanjem za lesene izdelke, ki izvirajo iz trajnostno oskrbovanih gozdov.
 • okoljska oznaka znak EU za okolje

  znak EU za okolje

  Oznaka okoljske odličnosti, podeljena izdelkom in storitvam, ki izpolnjujejo visoke ekološke standarde skozi celotno življenjsko dobo.
  Oznaka okoljske odličnosti, podeljena izdelkom in storitvam, ki izpolnjujejo visoke ekološke standarde skozi celotno življenjsko dobo.
 • EPD

  Z našo izjavo o okoljskih izdelkih izkazujemo predanost zagotavljanju natančnih, zanesljivih in primerljivih informacij o okoljskih lastnostih naših laminatov.
  Z našo izjavo o okoljskih izdelkih izkazujemo predanost zagotavljanju natančnih, zanesljivih in primerljivih informacij o okoljskih lastnostih naših laminatov.
 • okoljska oznaka Nordic Swan (nordijski labod)

  Znak za okolje Nordic Swan (nordijski labod)

  Visoko cenjena skandinavska okoljska oznaka za izdelke, ki izpolnjujejo visoke zahteve okoljskih standardov skozi celoten življenjski cikel.
  Visoko cenjena skandinavska okoljska oznaka za izdelke, ki izpolnjujejo visoke zahteve okoljskih standardov skozi celoten življenjski cikel.
Laminatni podi Quick-Step

Naša prizadevanja na ravni izdelkov

Za različne izdelke izvajamo posebne okoljske ukrepe. Preberite vse o izdelavi naših laminatnih podov.