Go to content Go to search
Trajnostni laminatni podi Quick-Step

TRAJNOSTNI
LAMINATNI PODI

Laminatni podi Quick-Step: zgrajeni na jedru trajnosti

Kot vodilni evropski proizvajalec laminatnih podov smatramo, da je naša dolžnost proizvajati naše pode na kar najbolj trajnostni način. Prav zato uporabljamo samo odslužene pode iz trajnostno oskrbovanih gozdov in nadzorovanih virov, da zadovoljimo svojo lakoto po inovativni zasnovi in naravni lepoti.

Previdno z lesom


Varno skladiščenje CO2

Kot obnovljiv vir imajo drevesa ključno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Vsrkajo CO2 in ga varno hranijo do konca svojega življenja. Tudi ko se les uporablja – na primer v laminatnih podih – ostane CO2 ujet. Zato se izogibamo sežigu, ki znova sprosti CO2, kakor dolgo je mogoče – odtod izhaja vaša doživljenjska garancija za obdobje do 25 let.


Drugo življenje za les

Drevesa tudi spodbujajo biotsko raznovrstnost, živalim nudijo hrano in zavetje. To je še en razlog, zakaj vlaknene lesne plošče z visoko gostoto v jedru naših laminatov vsebujejo samo odslužen les. To je les, zbran na žagah, v procesih oskrbe gozdov in obcestnem vzdrževanju … ki bi sicer končal v sežigalnici ali na odlagališču. Tako namesto poseka novih dreves izkoriščamo samo stranske lesne produkte.


Certifikat PEFC

Naši laminatni podi nosijo oznako PEFC – skupaj z FCS je to certifikat za trajnostne vire z največjo stopnjo zaupanja. To je jamstvo, da naš odsluženi les prihaja iz trajnostno oskrbovanih gozdov ali nadzorovanih virov, s čimer varujemo pragozdove in preprečujemo nezakonito sečnjo z analizo tveganj. Na ta način smo prepričani, da naši viri ne prispevajo h krčenju gozdov.

Jedro naših laminatnih podov Quick-Step je izdelano iz 100 % odsluženega lesa

Čist zrak v prostoru


Visoko nadzorovana proizvodnja

Večino življenja preživljate v notranjih prostorih, zato je kakovost zraka v vašem domu življenjsko pomembna. Številni dejavniki vplivajo nanjo: zračenje, sveče, čistila in celo materiali notranje opreme, kot so npr. podi. V največji možni meri zmanjšujemo izpuste škodljivih snovi s proizvodnjo podov v največji možni meri v lastnih objektih. To pomeni, da točno vemo, katere materiale vsebujejo, in skrbimo, da jih lahko vgradite brez vsakršnih lepil.


Minimalni izpusti hlapnih organskih snovi

S svojo lastno proizvodnjo zmanjšujemo izpuste hlapnih organskih snovi oziroma VOC: kemične snovi z visokim tlakom pare pri sobni temperaturi. Naš primer je formaldehid, ki ga oddaja npr. tudi les. Izpusti formaldehida iz naših laminatnih podov so zanemarljivi in 10-krat nižji od evropskih omejitev, zato so popolnoma varni za vas in vašo družino. Izpusti naših podov so zato primerljivi z izpusti naravnega lesa, zato smo prejeli oznaki M1 in A+.

Izpusti laminatnih podov Quick-Step so zelo nizki

Napajano z energijo iz zelenih virov


Zagotavljanje naše lastne toplote

Naši hišni lesni odpadki, ki jih je mogoče ponovno uporabiti v laminatnih podih, dobijo novo življenje v obliki zelene energije. Na primer, lesni prah, ki nastaja pri žaganju in brušenju naših plošč, je prefin za ponovno uporabo, vendar še vedno nudi primeren vir toplote za naše bobnaste sušilnike in stiskalnice. 70 % toplotnih potreb naše proizvodnje laminatov pokriva zelena energija.


Prizadevanja na ravni skupine

Toda mi gremo še dlje. Družba UNILIN – skupina za znamko Quick-Step – je vložila v dva obrata za biomaso za predelavo lesnega prahu in lesnih odpadkov, ki niso primerni za recikliranje, v zeleno energijo. Ta energija se uporablja v procesih naše lastne proizvodnje – kar ostane, je na voljo javnosti. Nadalje se zanašamo na energijo iz vetrnih elektrarn in solarnih plošč. Posledično danes približno polovico proizvodnje v naši skupini napaja energija iz obnovljivih virov.

Obrat družbe UNILIN za biomaso pretvarja odpadke v zeleno energijo

Z uporabo zelene energije
smo se izognili več kot 200.000 tonam izpustov CO2 v letu 2020.

Skladni s strogimi standardi


Vodilni v Evropi

Ali ste vedeli, da smo bili prvi proizvajalec laminatnih podov, ki je prejel znak EU za okolje? Evropska unija podeli znak za okolje samo izdelkom in storitvam, ki izpolnjujejo najvišje okoljske standarde skozi celotne življenjske cikle.

Kolekcija laminatov Capture podjetja Quick-Step ponosno nosi cenjeni certifikat Cradle-to-Cradle Material Health Certificate™. Kot prvi proizvajalec laminatov, ki je dosegel to priznanje, izkazujemo svojo neomajno zavezanost preglednosti in dobremu počutju strank. Ta certifikat zagotavlja, da je vsak material, uporabljen v naših talnih oblogah, strogo testiran in velja za varnega in nestrupenega tako za uporabnike kot za okolje.


Nenehno izboljševanje

Za zmanjšanje vpliva laminatnega poda na okolje uporabljamo metodologijo ocenjevanja življenjskega cikla (LCA) za izračun, v katerem delu življenjskih ciklov se lahko izboljšamo. Rezultat je izjava o okoljskih izdelkih (EPD), ki ji natančno sledimo.

Naslednje oznake izkazujejo, da so vaši podi skladni z nekaterimi najstrožjimi standardi za varstvo okolja in zdravja:

 • oznaka izpustov A+

  A+

  Certifikat o uravnavanju izpustov, ki služi kot priznanje za zelo nizke izpuste. A+ je najvišji razred, ki označuje najnižje izpuste.
  Certifikat o uravnavanju izpustov, ki služi kot priznanje za zelo nizke izpuste. A+ je najvišji razred, ki označuje najnižje izpuste.
 • oznaka izpustov M1

  M1

  Dokaz, da naši podi ne sproščajo strupenih snovi in nimajo neprijetnih vonjav. M1 je najvišji razred te finske razvrstitve, ki označuje najnižje izpuste.
  Dokaz, da naši podi ne sproščajo strupenih snovi in nimajo neprijetnih vonjav. M1 je najvišji razred te finske razvrstitve, ki označuje najnižje izpuste.
 • PEFC

  Blagovna znamka z globalnim zaupanjem za lesene izdelke, ki izvirajo iz trajnostno oskrbovanih gozdov.
  Blagovna znamka z globalnim zaupanjem za lesene izdelke, ki izvirajo iz trajnostno oskrbovanih gozdov.
 • okoljska oznaka znak EU za okolje

  znak EU za okolje

  Oznaka okoljske odličnosti, podeljena izdelkom in storitvam, ki izpolnjujejo visoke ekološke standarde skozi celotno življenjsko dobo.
  Oznaka okoljske odličnosti, podeljena izdelkom in storitvam, ki izpolnjujejo visoke ekološke standarde skozi celotno življenjsko dobo.
 • EPD

  Z našo izjavo o okoljskih izdelkih izkazujemo predanost zagotavljanju natančnih, zanesljivih in primerljivih informacij o okoljskih lastnostih naših laminatov in lesnih izdelkov.
  Z našo izjavo o okoljskih izdelkih izkazujemo predanost zagotavljanju natančnih, zanesljivih in primerljivih informacij o okoljskih lastnostih naših laminatov in lesnih izdelkov.
 • okoljska oznaka Nordic Swan (nordijski labod)

  Znak za okolje Nordic Swan (nordijski labod)

  Visoko cenjena skandinavska okoljska oznaka za izdelke, ki izpolnjujejo visoke zahteve okoljskih standardov skozi celoten življenjski cikel.
  Visoko cenjena skandinavska okoljska oznaka za izdelke, ki izpolnjujejo visoke zahteve okoljskih standardov skozi celoten življenjski cikel.